התורמים

רשימת התורמים :

היידי רוטברג - סם רוטברג ז"ל.

אברהם לבנת  ז"ל - חברת תעבורה.

המחלקה להנצחת החייל והמורשת - משרד הביטחון.