אבן מספר 18: חיל ההנדסה במלחמת לבנון הראשונה (שלום הגליל)