איגרת היו"ר 23.01.17


שלום לחברי עמותת חיל ההנדסה                                                                                                                  23/01/17

 

אל:  ____________________

 

שנת 2016 שסיימנו זה עתה הייתה שנה גדושת פעילות .פעילות זו כללה את המשך תחזוקת האתר ,שיפור התשתיות כולל השלמת המושבים באמפיתיאטרון,המשך קידום הפרויקטים במרכזם שלב נוסף בספר המורשת ושביל המורשת ,אירוע ההוקרה לפצועים וטכס האזכרה השנתי ואירוח האירועים המרכזיים של חיל ההנדסה.

בישיבת הנהלת העמותה האחרונה שהתקיימה ב 27.12.16 שאת פרוטוקול הסיכום שלה אני מעביר בזאת לעיונכם אישרנו את דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2016 ואת תכנית העבודה והתקציב לשנת 2017.

מהנתונים שלפניכם עולה בברור עד כמה חיוניים וחשובים דמי החבר שהנכם משלמים לביצוע המטלות השוטפות של העמותה אשר מכוסות באופן חלקי בלבד ע"י משרד הביטחון ולקידום הפרויקטים.

אני מנצל הזדמנות זו ופונה אליכם להקדים ולשלם את דמי החבר השנתיים לשנת 2017 בסך 240 ₪ ולאלה שטרם שילמו את שנת 2016 לעשות גם זאת.

את דמי החבר ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

1.משלוח המחאה לעמותה.  לפקודת: עמותת חיל ההנדסה.

  כתובת:  עמותת חיל ההנדסה משמר דוד ד.נ. שורק.

2. העברה בנקאית לחשבון העמותה מס'"   50006878         בבנק:  לאומי        סניף:  832       

3. תשלום ב''פאיפאל'' דרך אתר העמותה.

4. מסירת פרטי כרטיס אשראי לאחד מחברי ההנהלה בטלפונים:

א.  ישי דותן                 050-5222843

ב.  יוסי פז                    052-3581586

ג.  גיורא רוזנטל           050-5301934

ד.  איציק רביב            054-4586805

ה.  אפי ברשפ             054-4994989       

על השתתפותכם וסיועכם לפעילות העמותה נתונה תודתי מראש.

 

 

בברכה

ישי דותן (תא"ל מיל)

יו"ר העמותה