גדוד 76

גדוד האב"כ 76  (ראשי תיבות של: אטומי, ביולוגי, כימי) נועד לפעול במלחמה כוללת, במתן מענה לשימוש בלחימה כימית נגד הכוחות בחזית, כמו כן ולנוכח האיום ההולך וגובר הם גם הכוח שיסייע בטיפול בזירה של פיגוע כימי.

תפקיד הגדוד הוא זיהוי וטיהור השטח מחומרי לחימה כימיים או חומרי לחימה ביולוגיים (חל"כ, חלב"ג) בשדה הקרב כדי לאפשר את מעבר הכוחות הלוחמים בשטח המזוהם (המכשול הלא קונבנציונלי) הגו"ז מתבצע על ידי אמצעים מגוונים כגון ה"קאדט", תיק גו"ז, ו"סיגל". הטיהור מתבצע ברובו על ידי רכב הטיהור מנו"ר, ולטיהור משלים, באזורים בהם למנו"ר אין אפשרות לטהר משתמשים ב"הופר" וב"מטפי טיהור" מסוגים שונים.

בשיגרה עוסקות הפלוגות הסדירות בפעילות ביטחון שוטף בכל הגזרות. לוחמי היחידה מצוידים ומאומנים בהפעלת ציוד חי"ר אישי לצורך ביצוע משימות הביטחון השוטף בשגרה ועל-מנת לאפשר תפקוד בחזית בזמן מלחמה.

גדוד 76 כולל 4 פלוגות סדירות: "אנקור", "ברקן", "גרניט", ו"דיה" (פלוגת מסלול - המשמשת להכשרות) ומורכבים משילוב של לוחמים ולוחמות. במהלך מסלול ההכשרה עוברים הלוחמים, בנוסף לאימונים היעודיים בלוחמת אב"כ, גם הכשרת לוחמת פרט.

אימוני הגדוד עוסקים, בין השאר, בפעולות גילוי וזיהוי חומרי לחימה לא קונבנציונליים (גו"ז), וטיהור ופריצת שטחים "נגועים". עיסוקים ייעודיים אלה כרוכים בהפעלת ציוד רגיש. לחימת האב"כ מתבצעת בשטח בבגדי מגן ייחודיים (ע"ע במ"פ ובמ"י), מה שמצריך מהלוחמים סיבולת גבוהה.

 מסלול ההכשרה של לוחם בגדוד 76 מתחיל בהכשרה בת 4 חודשים בבא"ח הנדסה בצוקי עובדה (בהל"ץ), ואחריה אימונים ותעסוקות מבצעיות. בסוף המסלול, אשר אורך 8 חודשים, מקבל הלוחם הסמכה ייחודית של "מטהר 06" ומוסמך כ"רובאי 05" אך אחרי הקורס מוסמכים ל רובאי "07. חלק מן הלוחמים יוצאים למסלול פיקודי כבר לאחר שמונה חודשים. קורס המפקדים נערך במרכז אב"כ. בסופו משובצים המפקדים בפלוגות המבצעיות, בבסיס הטירונים, בקורס קצינים או נשארים בענף המפקדים בתור מפקדי קורס מ"כים (גננים).

בחיל ההנדסה החלו לשלב גם לוחמות, אשר משתתפות במגוון תפקידי היחידה. הלוחמות עוברות גיבוש בן יומיים על מנת להתקבל לגדוד 76. הגדוד הוא פורץ דרך מבחינת פיתוח לוחמות. הלוחמת הראשונה אשר סיימה את קורס הסמ"בים (סמלים בכירים) הייתה מגדוד 76, פלוגת ברקן. עד היום סיימו בהצלחה 3 לוחמות קורס צלפים מטעם הגדוד, קורס שאינו זמין ללוחמי הגדוד. למרות זאת החל מגיוס מרץ 2011 בוטל גיוס הבנות לגדוד.

גדוד 76 נחשב חלק מחיל ההנדסה אך בעיקרון זהו גדוד מטכ"לי אשר מסופח לחה"ן רק בהכשרות (טירונות, אימון מתקדם, קורסי המפקדים הסמלים והקצינים).

 

                                                                       לאלבום תמונות>>

גדוד האב''כ המטכל''י  76

גדוד ינשוף הוא גדוד מטכ"לי אשר בשנת 2010 הוכרז כגדוד לוחם מטכ"לי רשמי.

הגדוד נמצא תחת חיל ההנדסה הקרבית ובתוך מפקדת מרכז אב"כ.

הגדוד עובר הכשרה מקצועית בביה"ס לאב"כ.

יעוד:

הגדוד עוסק בהתמודדות ולוחמה בנשק בלתי קונבנציונלי בחזית הלחימה. תפקידו הוא לגלות, לזהות ולטהר את השטח מחומרי לחימה כימיים וביולוגיים בשדה הקרב, כדי לאפשר את מעבר הכוחות המתמרנים בשטחי לחימה מזוהמים. הגילוי, הזיהוי, הטיהור והמשך הלחימה הינן פעולות מורכבות הדורשות שימוש באמצעי לחימה וטכנולוגיה מתקדמת.