הנהלה ובעלי תפקידים


חברי הנהלה

דותן ישי - יושב ראש - הנהלה מצומצמת
נייד: 050-5222843

פז יוסף - גזבר העמותה - הנהלה מצומצמת.
נייד: 052-3581586

ברשפ אפי - הנהלה מצומצמת
נייד: 054-4994989

רוזנטל גיורא -מזכיר העמותה - הנהלה מצומצמת.
נייד: 050-5301934

רביב יצחק - הנהלה מצומצמת.
נייד: 054-4586805


ארבל ארי

054-3333613


בירן מוטי
נייד: 050-3653946

גלעד יששכר פרופ'
נייד: 054-5624462

דגן פנחס (פיני)
נייד: 050-8818880

דורון עמיקם
נייד: 052-5679049

הוברמן אהוד  -  יועץ משפטי
נייד: 050-5219457

זוהר אבי
נייד 052-42288/44


ממן גיל 

052-8297771

פיקהולץ עמוס או צילה
054-6603378

פרחי בן ציון
נייד: 054-2172175

קול חיים -
נייד: 054-4600351


קידר אבי

050-5943728


שפירא משה  

050-7984430

בעלי תפקידים
שושן צבי - יור ועדת ביקורת
נייד: 052-3770869

בן-ארי חיים - חבר וועדת ביקורת
נייד: 054-4333222

פלד משה -חבר ועדת ביקורת
נייד 050-6285200

רואה חשבון
משרד שטראוס לזר


נקבעו תחומי אחריות לחברי הנהלה וחברי עמותת חיל הנדסה:
א. גיוס כספים, תרומות מחברי העמותה, דמי חבר, שיווק האתר לאירועים- ציון פרחי. (*)
ב. ראשות הצוות הכלכלי של העמותה- אבי זהר.
ג. תקציב שנתי, ניהול כספי שוטף- יוסף פז (פסי).
ד. ניהול משפטי, השגת אישורים (ניהול תקין, סעיף 46 וכד')-הוברמן אהוד.
ה. פיתוח ואחזקת האתר-
ו. תכנון וביצוע אירועים- אפי ברשפ' גיורא רוזנטל.
ז. גיוס חברים - שושן צבי, פיני דגן.
ח. מורשת- ישי דותן, עמיקם דורון.
ט. מערכות מחשוב- יצחק רביב.
י. קשר שוטף עם חברי העמותה- חיים קול.
יא. קשר עם מקהנ''ר- ישי דותן.
יב. קשר עם משפחות שכולות-  שלמה וישינסקי.
יג. קשר עם הפצועים- רפי פלח, קותי גרשוני, אלכס זהבי.
יד. ועדת ביקורת- אהוד הוברמן, חיים בן- ארי.