מפקדות הנדסה פיקודיות (מהנ"פ)

מפקדות ההנדסה הפיקודיות (מהנ"פ) אחראיות על ביצור הגזרה וביצוע משימות הנדסיות שונות בשגרה ובחירום. תפקידיהם כוללים בניית מוצבים, סלילת צירים, הקמת גדרות וביצוע פרויקטים הנדסיים גדולים בשיתוף עם יחידות הבינוי בצבא וקבלנים אזרחיים.
בעת מלחמה, היחידות הפיקודיות אחראיות על כלל המשימות ההנדסיות בגזרה, תוך ניצול הידע שרכשו על הגזרה והפעלת כלל יחידות החיל מהגדודים הלוחמים ועד ליחידת יהל"ם (יחידת הנדסה למשימות מיוחדות).