איגרת פברואר 2013

12 פברואר 2013

אג/1-2013


איגרת לחברי עמותת חיל ההנדסה

לחברי העמותה שלום רב.


אני פונה אליכם שוב, בתחילת שנת העבודה 2013.

השנה החולפת התברכה בעשייה רבה בפיתוח אתר ההנצחה.
במהלך השנה הוכנו מספר תוכניות חשובות לקידום מטרות העמותה , שעיקרן:-

א. תוכנית אירועים שנתית

ביקור במרכז אב"כ , ביקור בבהל"צ, אירוע הוקרה שנתי לפצועי החיל , אירוע 40 שנה למלחמת
יום הכיפורים.

ב. תוכנית לאירגון מחדש של מערכת המחשוב

אתר פייסבוק לחברי העמותה ויוצאי החייל, הקמה מחדש על בסיס טכנולוגיה מתקדמת של אתר
האינטרנט החיילי.

ג. תוכניות בתחום המורשת החיילית

1. הקמת והפעלת מרכז מורשת חיילי, אשר יאסוף' ימיין ויפיק חומרי מורשת מפעילות החיל לאורך
השנים .

2. בניית שביל מורשת ליחידות החייל בו תונצח פעילות כל אחת מיחידות החיל.

3. הפקת ספר מורשת חיילי שיתעד את פעילות החייל מפלוגות ההנדסה בצבא הבריטי ועד ימינו.


ד. המימון שמקבלת היום העמותה ממשרד הביטחון, מכסה את הפעלת האתר, שמירה, והפעילות השוטפת
אך אינו מאפשר כל פעילות נוספת, כך שהתוכניות המפורטות לעיל מחכות לתקציב לצורך מימושן.


ה. אני מבקש את כל חברי העמותה, לעשות מאמץ ולשלם את דמי החבר של שנת 2013 כבר בתחילת השנה,
מה שיאפשר לעמותה לנצל את הכספים לקידום התוכניות במהלך השנה.


ו. מעבר לדמי החבר השנתיים בסך 240 ₪ , תתקבל בברכה כל תרומה נוספת. דמי החבר והתרומה מוכרים
לצרכי מס, קבלה תשלח לכל משלם.


את דמי החבר ניתן לשלם באמצעות:

1. כרטיס אשראי (להתקשר לירדן במשרדי העמותה בטלפונים 08-9416507 08-9416494 וחיוב יעשה במקום).

2. בצ'ק לפקודת עמותת חיל ההנדסה - לכתובת עמותת חיל ההנדסה קיבוץ משמר דוד ד.נ. שורק 76841

3. תשלום מביתך בכרטיס אשראי:


א. לבעלי כרטיס אשרי בינלאומי בעל 16 ספרות paypal.

ב. פלא פיי לבעלי כרטיס אשראי ישראלי בעל 8 ספרות, וכן כרטיס אשראי בין לאומי.


4. דרך ביצוע התשלום:

4.1 כניסה דרך אתר חיל הנדסה:

הכנס לאתר חיל ההנדסה http://www.handasa.org.il/

תפריט עליון העמותה, רד למטה - תשלומים.


בברכה
ישי דותן, תא"ל (מי'ל)
יושב ראש עמותת חיל ההנדסה