איגרת יו"ר העמותה - תשלום דמי חבר


אגרת לחברי עמותת חיל ההנדסה וליוצאי החיל

פנייה לתשלום דמי חבר לשנת  2020 – מרץ 2020

 

שלום לחברי עמותת חיל ההנדסה וליוצאי החיל                                                                                                                 

בשעה טובה, נכנסה העמותה למימוש תכנית העבודה לשנת 2020. גם בשנה זו תמשיך העמותה בפעילות השוטפת ובקידום מגוון פרויקטים.

 

בשנת 2019 הייתה גולת הכותרת של העשייה –  הקמת המרכז למחקר, שימור והוראת מורשת חיל ההנדסה. המרכז, המבוסס על אוהל קבוע גדול, יאפשר לאחר השלמתו הדרכה במקביל של כ- 200 אנשים ויכיל תערוכת אמצעים ופרקי מורשת של החיל מכל תקופות קיומו. המרכז יאפשר, בשילוב אמצעי מולטימדיה משוכללים, לארח ולהדריך בצורה מכובדת את יחידות חיל ההנדסה, את יוצאי החיל ואוכלוסיות מגוונות נוספות – בני נוער, המוני בית ישראל ותיירים.

 

תכנית שנת העבודה 2020, כוללת את השלמת מרכז המורשת, ביצוע חלק נוסף של שביל מורשת יחידות חיל ההנדסה והקמת חדר הנצחה לחללי חיל ההנדסה, באולם שהתפנה עם הקמת מרכז המורשת  והפקה, בשיתוף מקהנ''ר, של מהדורה נוספת, בת 1,000 ספרים, של ספר המורשת החיילי.

בתחום האירועים – מתכננת העמותה לקיים במהלך השנה, בשיתוף עם מקהנ''ר, אירוע הוקרה גדול, אשר ייוחד למערך הצמ''ה הסדיר, למערך הצמ''ה במילואים, ליוצאי המערך, לפצועי וחברי העמותה.

 

פנייה מיוחדת לחברים:

 משבר הקורונה העובר על העולם ועל מדינת ישראל, הוביל לנקיטת צעדים שיש להם משמעות קשה על היקף ההכנסות הצפוי של העמותה מאירועים והדרכות באתר העמותה (חלקם הגדול בוטל בהנחיית צה''ל וגורמי הממשלה). מצב זה יגרום קושי כבד לאזן את תקציב העמותה ולעמוד ביעדי שנת העבודה 2020.

אני פונה לחברי העמותה וליוצאי החיל, לסייע לפעילות העמותה על ידי תשלום מוקדם ככל האפשר של דמי החבר השנתיים בגובה 240 ש''ח ולמי שיכול, אף להגדיל את היקף התרומה.

העמותה מפיקה למשלמים קבלות אלקטרוניות. הקבלות נשלחות, מיד עם הפקתן, למייל של המשלם ומוכרות לצרכי מס.

 

את דמי החבר ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

1.משלוח המחאה לעמותה.  לפקודת: עמותת חיל ההנדסה.  כתובת:  עמותת חיל ההנדסה, קיבוץ משמר דוד, ד.נ. שורק.

2. העברה בנקאית לחשבון ''עמותת חיל ההנדסה'' מספר  50006878   בנק:  לאומי   סניף:  832       

3. תשלום ב''פאיפאל'' דרך אתר העמותה.

4. מסירת פרטי כרטיס אשראי לאחד מחברי ההנהלה בטלפונים:

א.  ישי דותן                 050-5222843            ב.  יוסי פז                  052-3581586       

ג.  גיורא רוזנטל           050-5301934            ד.  איציק רביב            054-4586805

ה.  אפי ברשפ              054-4994989            ו. שלמה פלג (פלב)      050-6507208     

תודה על השתתפותכם וסיועכם לפעילות העמותה.

                                                              בברכה – ישי דותן – יו''ר העמותה 


ה