דבר היו"ר

01.07.13 -1- סיכום המחצית הראשונה של שנת העבודה 2013 דו''ח יו''ר העמותה 1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית 1.1 אסיפה כללית: האסיפה השנתית התכנסה ביום ה- 20 ביוני 2013 ואשרה את הדוחו''ת הכספיים לשנת 2012 ואת הרכב חברי מועצת העמותה והנהלת העמותה. 1.2מועצת העמותה: התכנסה ביום ה-20 ביוני 2012, בחרה יו''ר למועצה ואישרה את הרכב הנהלת העמותה. 1.3 הנהלת העמותה: הנהלת העמותה מתכנסת באופן סדיר אחת לחודשיים. סיכומי הישיבות מופצים לחברי ההנהלה ולכלל חברי העמותה. 2. נושאים כספיים: 2.1 תקציב משרד הביטחון לשנת 2013: התקציב המאושר הנו בגובה 475,000 ש''ח לשנה, משולם בשני חלקים. בנוסף אושר תקציב מיוחד בהיקף 150,000 ש''ח לפרויקטים (אנדרטות הדוברה ו- 601 וכד'). המחצית הראשונה של תקציב 2013 שולמה באפריל 2013. כמו כן שולמו כ- 103,000 ש''ח מתקציב הפרויקטים- עבור פרויקט הדוברה. המחצית השנייה של תקציב 2013 שולמה בסוף יוני 2013 לאחר אישור הדוחו''ת הכספיים לשנת 2012 על ידי האסיפה הכללית. כמו כן עומדים לרשות העמותה עוד כ- 47,000 ש''ח מתקציב הפרויקטים אשר ישולמו עם הצגת קב
23.07.13 לחברים שלום רב. הנדון: אירוע 40 שנים למלחמת יום הכיפורים במסגרת אירועי 40 שנה למלחמת יום הכיפורים בכוונת העמותה לקיים אירוע אשר יכלול: חלק ראשוני: מפגש יחידות ברמת גדודים ומעלה (כל יחידה במסגרת שלה) חלק שני: אירוע מרכזי משותף. המועד המתוכנן - יום חמישי ה- 17 באוקטובר 2013 קיום האירוע מחייב איתור המפקדים והחיילים אשר שרתו ביחידות החיל בתקופת המלחמה, וכן הערכה של מספר המשתתפים באירוע. אני מבקש מכל חברי העמותה אשר שרתו במערך הסדיר או המילואים במלחמת יום הכיפורים לעדכן במייל חוזר לעמותה את הפרטים הבאים: 1. שמך פרטי ושם המשפחה. 2. היחידה אליה השתייכת ותפקידך. 3. האם אתה מעוניין להשתתף באירוע ועם כמה משתתפים/בני משפחה. 4. מי שיש בידו שמות וטלפונים של מי שאינם חברי העמותה אך השתתפו במלחמת יום הכיפורים , מתבקש לצרף פרטים אישיים וטלפונים . חברי העמותה, יש לנו הזדמנות היסטורית לפגישה עם חברנו לנשק ממלחמת יום הכיפורים. לקיום האירוע אנו ז