מבנה החיל

חיל ההנדסה הוא החיל האחראי על ההנדסה הצבאית (כלומר: הנדסה קרבית וביצורים) בצה"ל. בראשו עומד קצין הנדסה ראשי (קהנ"ר) שאחראי הן לבניין הכוח ההנדסי, הן לתפעול של חיל ההנדסה והן לסיפוק צורכי ההנדסה של כלל הצבא. את כוחות ההנדסה עצמם מפעילים הפיקודים האזוריים.
עיקר משימותיו של חיל ההנדסה (חה"ן) הן בתחום ההנדסה, אך לעתים קרובות הוא גם מבצע משימות חי"ר קלאסיות - הסתערות, חיפוי וסיוע, כיבוש יעד מבוצר, שמירות וביטחון שוטף. מסיבה זו, חיילי ההנדסה (פלסים) זוכים להכשרה קרבית גבוהה. כמו כן, עקב הצורך בסיוע הנדסי לכוחות החי"ר, לכל חטיבת חי"ר מצורפת פלוגת חה"ן (פלחה"ן), זוהי פלוגת חיילים מחטיבת החי"ר שעוברת הכשרה בבית הספר להנדסה צבאית (בהל"צ) אך איננה כפופה לחיל ההנדסה אלא לחטיבה שבה היא פועלת.

חיל ההנדסה מחולק למספר יחידות עיקריות:

  • גדודי הנדסה קרבית (בסדיר ובמילואים)
  • יחידות הנדסה פיקודיות
  • פלוגות צמ"ה כבד (חלק מהגדודים והיחידות הפיקודיות)
  • יהל"ם (יחידה הנדסית למשימות מיוחדות)
  • פלוגות האב"כ (אנקור, ברקן, גרניט, ופלוגת ההכשרה "דיה")
  • בית הספר להנדסה צבאית

גדודי הנדסה קרבית:

גדודי ההנדסה הקרבית מהווים את עיקר כוחו של החיל בעת שגרה. מדובר בגדודי פלסים המשלבים פלסים, רובאים, מסייעות ולוחמי צמ"ה. ישנם שלושה גדודי הנדסה בשירות סדיר ועוד מספר רב יותר בשירות מילואים. שלושת הגדודים הסדירים הם:
  • גדוד אסף
  • גדוד המחץ (הבקעה, מיקוש, חבלה וצליחה)
  • גדוד להב

יחידות הנדסה פיקודיות:

יחידות ההנדסה הפיקודיות (נקראות גם מהנ"פ - מפקדת/מחלקת הנדסה פיקודית) אחראיות על ביצור הגזרה וביצוע משימות הנדסיות שונות בשגרה ובשעת חירום. תפקידיהם כוללים בניית מוצבים, סלילת צירים, הקמת גדרות, הצבת מחסומים וביצוע פרויקטים הנדסיים גדולים (בשיתוף מרכז הבינוי וקבלנים אזרחיים). בעת מלחמה, מצטרפות היחידות הפיקודיות לאוגדות הפיקודיות ומסייעות להן במאמצי הפריצה, תוך ניצול הידע שרכשו על הגזרה בה התמקצעו. יחידות ההנדסה הפיקודיות כפופות לקהנ"ר (קצין הנדסה ראשי) ולאלופי הפיקודים.

פלוגות צמ"ה:

פלוגת צמ"ה קיימת תחת פיקודם של כל גדוד הנדסה קרבית ויחידת הנדסה פיקודית, וכן ביחידות מילואים שונות. פלוגות הצמ"ה אחראיות על הפעלת ציוד מכני הנדסי ומבצעות מגוון משימות: בניית ביצורים, פריצת מכשולים, פינוי מוקשים, עבודות עפר, הריסת מתקני אויב, סלילת דרכים וחילוץ רק"מים תקועים. מלבד דחפורים ממוגנים מפעילות פלוגות הצמ"ה גם מחפרים ממוגנים, מעמיסים אופניים, מעמיסים קומפקטיים, מפלסות וציוד בנייה.
פלוגות הצמ"ה חונות בדרך-כלל בנפרד מהגדוד, במצב כוננות. כל יחידה בצה"ל הזקוקה לסיוע בצמ"ה, יכולה לבקש לספח למשימתה מפעילי צמ"ה על ציודם. כיום מסופחים רוב מפעילי הצמ"ה ליחידות חי"ר ושריון של צה"ל, המשתמשות בדחפורי ה-D9 הממוגנים בפעולות הבט"ש ביהודה, שומרון ועזה. במסגרת פעילותם באינתיפאדת אל אקצה, עלה מעמדם של מפעילי הצמ"ה והם נהפכו לחלק חשוב בפעילות הצבאית כנגד הטרור.
בשעת חירום, פלוגות הצמ"ה מצטרפות לגדודים ופורצות את הדרך עבור כוחות השריון. במסגרת פעילות זו מצורפים ליחידות הצמ"ה לוחמי הנדסה ושריון שעברו הכשרה על הפעלת טנקי גישור והפעלת טנקי הנדסה המצוידים באמצעים לפריצת שדות מוקשים כגון מגוב נוכרי, רקטות ריצוף או צפע שריון.