מסלול הלוחם בגדוד

"אתם הולכים לשרת בחיל חשוב ביותר. בחלק רחב מהמשימות לוחמי ההנדסה הקרבית נמצאים בחזית הכוח ולרוב גם מובילים אותו. מאוד חשוב לשרת בחיל הזה והוא ימשיך להיות מרכזי בלחימה בצה"ל"
דברי הרמטכ"ל רב-אלוף גבי אשכנזי בפני מתגייסי מחזור אוגוסט 2008

מסלול לוחם בגדוד

לוחמי גדוד ההנדסה הקרבית בפיצוץ שרשרת מטענים
אימון בסיסי (טירונות) – רובאי 05 פלס 05 (16שבועות)
הטירונות משמשת כאימון יסוד ללוחם ההנדסה. משך הטירונות כ-4 חודשים והיא מתבצעת בבהל"ץ. במהלך הטירונות החייל מסגל לעצמו בטחון עצמי וכושר גופני כמרכיבים עיקריים לתפקידו העתידי כלוחם. האימונים הרבים אותם עובר החייל מורכבים מתרגילי פרט, חוליה וכיתה ומתבצעים בתנאי שדה תוך שימוש באמצעי הלחימה השונים. בנוסף, נחשף החייל לאמצעי מיקוש וחבלה בסיסיים.
במהלך הטירונות מתבצע גיבוש ליהל"ם. אורך הגיבוש כשבוע ובסיומו נפתח מסלול אחוד לוחמי היחידה.
בסוף שלב הטירונות מקבלים החיילים את הכומתה הכסופה.הכשרה מתקדמת – רובאי 07 פלס 06(16 שבועות)משכה של ההכשרה המתקדמת כארבעה חודשים והיא מתקיימת בבהל"ץ. מטרתה היא להכשיר את החייל כלוחם הנדסה קרבית בגדוד מבצעי. במהלך תקופה זו עובר הלוחם אימונים אינטנסיביים המורכבים ממקצועות הנדסה הקרבית והחי"ר. החייל משכלל ומרחיב את ידיעותיו בהפעלת סוגי אמל"ח ונשקים למיניהם, ומתמקצע בהפעלתם. במהלך האימון רוכשים הלוחמים מיומנות בלחימה על גבי ה"פומ"ה" (פורץ מכשולים הנדסי), בפריצה והתגברות על מכשולים, בחבלה ובבניית מכשולים המבוססים בעיקר על מיקוש.
בסוף פרק האימון המתקדם החיילים המצטיינים יכולים לצאת לקורס מפקדי כיתות חה"ן.

                                                    לוחמי גדוד ההנדסה הקרבית בפיצוץ שרשרת מטענים
       תעסוקה מבצעית(16 שבועות)-לוחמי חיל ההנדסה הקרבית מבצעים תעסוקה מבצעית כמו יחידות החי"ר בצה"ל. משך התעסוקה כארבעה חודשים והיא מתבצעת בגזרות הלחימה השונות ביהודה ושומרון, חבל עזה ובגבולה הצפוני של המדינה. במהלך התעסוקה המבצעית עוסקים הלוחמים בפעילות חי"ר כגון: מעצרים, מארבים, סיורים רגליים ורכובים, מיקום והפעלה של תצפיות ועוד. בנוסף לפעילויות החי"ר ישנן גם פעילויות בעלות אופי הנדסי קרבי כמו פיצוץ בתי מחבלים, מעבדות חבלה וכדומה. בסיום התעסוקה, מסיימים החיילים את המסלול הלוחם ומוענקת להם סיכת הלוחם החילית. המתאימים יצאו לקורס מפקדי כיתות חה"ן ושאר הלוחמים יעברו לפלוגות המבצעיות, יתמקצעו כלוחמי הנדסה קרבית ויבצעו אימונים ופעילות בט"ש מורכבת יותר מימיהם כלוחמים בפלוגת המסלול.