ייעוד החיל

חיל ההנדסה הקרבית הוא אחד החיילות העתיקים ביותר שמהווה חלק חיוני והכרחי בכל צבא.
לחיל הנדסה קרבית מספר תפקידים עיקריים- ניידות, טיפול בחומרי נפץ, התקפה וסער.
  • התמודדות עם מכשולים טבעיים - חציית נחלים ונהרות, מכשולי קרקע מסוגים שונים - החייל מתמודד עם מכשולים אלו ומיומן להתגבר עליהם, כמו כן יכולת החייל הם לבנות מכשולים מסוגים אלו למען הגבלת תנועת האוייב.
  • התמודדות עם מכשולים מלאכותיים - שדות מוקשים, מטענים, מילכודים - יכולת החייל להתגבר על כולם ולבנות מכשולים מסוג זה.
  • התמודדות עם חומרי לחימה כימייים, ביולוגיים, אטומיים - יכולת יחידתית לטיפול בארועים מסוג זה.

עיסוקי החיל:
מיקוש וחבלה - תקיפה נקודתית של כוחות אויב בעומק השטח. התגברות על מלכודים וחסימות האויב בצורה נסתרת על מנת לאפשר לצה"ל לעמוד במשימתו. חבלה במתקנים רגישים ואסטרטגיים של האויב. משימות חשאיות בשטח האויב.

התגברות על מכשולים - התגברות על כל מכשול אפשרי טבעי ומלאכותי כאחד. באמצעות חומר נפץ, כלים מכנים, רובוטים והשילוב ביניהם.

צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ואמצעי סער - בחיל ההנדסה אמצעים קלים וכבדים המסוגלים לנוע בראש הכוח ולבצע משימות שונות ומגוונות: פיצוץ מוקשים, סתימת תעלות, פריצת דרכים בשטחים קשים ויצירת מכשולים קרקעיים מסוגים שונים.

יהל"ם (יחידת הנדסה למשימות מיוחדות) - ביצוע משימות הנדסיות מיוחדות בתחום האמל"ח המסוכן, משימות חבלה נקודתיות בעומק האויב, סיור הנדסי והתמודדות עם איום המנהרות והסליקים בשטח האויב, כל זה בעזרת אמצעיים מתקדמים ובשלוב טכנולוגיית העתיד.
אב"ך - האיום של הפעלת נשק כימי וביולוגי הביא להקמת יחידה מיוחדת בחיל ההנדסה הקרבית. היחידה עוסקת בלוחמת האב"ך ומטרתה לטהר שטחים נגועים בחומר לחימה כימי, להלחם בתנאים בלתי קונבנציונאליים ולאפשר את המשך הלחימה לכלל יחידות צה"ל.